Karta över Umeå som visar var Fläktvägen ligger.

Fläktvägen ska bli säkrare för fotgängare och cyklister.

Fläktvägen byggs om – klar hösten 2023

Fläktvägen på Västerslätt i Umeå byggs om, arbetet startar i augusti och beräknas vara klart hösten 2023. Gatan blir smalare och får separerad gång- och cykelväg, och dagvattenhanteringen i området förbättras.

Syftet är att koppla ihop huvudcykelnätet från Grubbe och Rödäng med Hissjövägen, väg 363.

– Vi skapar därmed bättre tillgänglighet för oskyddade trafikanter, säger Alexander Sundström, projektledare, Umeå kommun.

Gatan kommer att behöva stängas av för trafik i etapper.

– Vår ambition är att störningen ska bli så liten som möjligt, berättar Alexander Sundström.

Sidan publicerades