Dawit Isaak-bibliotekets personal föreläser på Marskonferensen

Jens Zingmark & Ulrika Ahlberg från Dawit Isaak-biblioteket utmanar deltagarna i Marskonferensen att tänka till kring sina urval på det egna biblioteket.

Glimt från Marskonferensen

Årets Marskonferens fokuserade på tillgång och tillgänglighet. Inbjudna att tala om detta var bland annat Dawit Isaak-biblioteket.

Dawit Isaak-biblioteket - ett yttrandefrihetsbibliotek

Dawit Isaak-biblioteket är ett folkbibliotek som fokuserar på förbjudna böcker och konstnärlig frihet. På Dawit Isaak-bibliotekets hyllor finns förbjudna böcker, böcker som bränts eller censurerats – alla skrivna av människor som tystats, hotats, fängslats eller tvingats i exil på grund av sina ord.

Vi fick på Marskonferensen bland annat veta mer om bibliotekets samling och verksamhet. Vi fick tips om lagar och riktlinjer att förhålla sig till, bland annat IFLA/ UNESCO:s folkbiblioteksmanifest

Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar.

Frågor att fundera på i sin egen biblioteksverksamhet

Vi fick också med oss några bra frågor att ta med till de egna verksamheterna.

  • På vilket sätt låter du dina personliga uppfattningar och värderingar styra hur du gör urval i din yrkesroll?
  • Är ert biblioteks inköpspolicy fritt från värderingar?
  • Hur ser samtalet ut på din arbetsplats om besvärlig litteratur?
  • Vad har ni för regler kring fjärrlåneförfrågningar? Avslår ni fjärrlån på sådant som ni inte vill köpa in själva?

 

Marskonferensen arrangeras av Regionbibliotek Västerbotten, SLU-biblioteket, Sveriges depåbibliotek och lånecentral, Umeå stadsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek.

Sidan publicerades