Nyhetsarkiv

  • Glimt från Marskonferensen

    Årets Marskonferens fokuserade på tillgång och tillgänglighet. Inbjudna att tala om detta var bland annat Dawit Isaak-biblioteket.
    Dawit Isaak-bibliotekets personal föreläser på Marskonferensen