Material för förtroendevalda för förtroendevalda

In- och omvärldsdag, 2021-03-05

In- och omvärldsdag, 2020-02-21

Styrberedning, upptakt, kommunfullmäktige 2019-08-26

Utbildning för nämndernas presidier 2019-02-06

Presidieutbildning med Helena Linde, jurist på SKL. Presentationen finns som powerpoint och pdf:

Introduktion för nyvalda politiker 2018-12-04

Information från informationsdag 4 december 2018. Powerpoint- och pdf-filerna innehåller alla presentationer under dagen.

Inspelade föreläsningar

1. Inledning – Anders Ågren, vice ordförande kommunstyrelsen, hälsar välkommen och Margaretha Alfredsson, stadsdirektör, talar om vision, värdegrund, verksamhetsidé och strategisk plan. (5 minuter)

2. Kommunkunskap – Carina Lidgren Heimersson, kommunjurist, berättar om roller, ansvar, nämnder, lagar, regler och allmänna handlingar. (42 minuter)

3. Verksamhetsplanering och budgetprocess – Lena Höök Gustafsson, tf ekonomidirektör, talar om ekonomi, prognoser, planering och uppföljning. (18 minuter)

4. Arbetsgivarrollen och personalpolitiken – Birgitta Forsberg, personaldirektör, och Stefan Larsson, förhandlingschef berättar om politiska uppdrag och ansvar, parter, samverkan och rekrytering. (55 minuter)

5. Umeås tillväxt och strategier – Johan Gammelgård, tillväxtdirektör, och Malin Lagervall, chef Övergripande planering, talar om digitalisering, övergripande planering och översiktsplan. (45 minuter)

Sidan publicerades www.umea.se/infopolitiker