Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller anda akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Dagtid, mottagningsenheten, 090-16 10 02

Ring 090-16 10 02

Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden:

Kontakta socialtjänsten

Övrig tid dagtid, ring Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Om någon är i akut behov av skydd eller stöd, ring SOS alarm, 112.

Kvällar och helger, socialjouren, 090-16 30 50

Socialjouren är öppen under kvällar, nätter och helger. Kontakta socialjouren i akuta situationer, så får du omedelbar hjälp och kontakt med en socialsekreterare.

Ring 090-16 30 50

Måndag–torsdag, klockan 16.00–00.00
Fredag, klockan 16.00–02.00
Lördag, klockan 10.00–02.00
Söndag, klockan 10.00–00.00

Övrig tid under nätter och helger finns social beredskap via SOS alarm, ring 112. Larmnumret avser endast händelser som inte kan vänta till socialjouren har telefontid.

Socialjouren arbetar tätt tillsammans med polis, räddningstjänst och akutsjukvård för att ge ett snabbt stöd. Socialjouren är till för alla som vistas i Umeå kommun och har behov av akuta insatser av socialtjänsten.

Sidan publicerades