Förebygga självmord, suicidprevention

Vid pågående suicidförsök ring SOS alarm på 112. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Har du självmordstankar eller är du orolig för att någon annan har självmordstankar?

På 1177:s webbplats finns information, stöd och hjälp för dig som har eller vill hjälpa någon som kan ha självmordstankar. Där finns information och kontaktuppgifter till olika aktörer att kontakta.

Vill du veta vad som görs inom området suicidprevention i länet och Umeå?

Är du anhörig, vill du veta mer om vad som görs eller möter du dessa frågor i ditt jobb?
Ta gärna del av och sprid material från temadag om sucidprevention.

Handlingsplan för suicidprevention

Umeå kommuns kommunfullmäktige har antagit en nollvision för suicid och kommunstyrelsen har beslutat anta kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention.

Sidan publicerades www.umea.se/suicidprevention