Ungdomstjänst

Vem får ungdomstjänst?

Du som är ung, 15–18 år, och har begått brott kan bli dömd till ungdomstjänst. I särskilda fall kan ungdomar upp till 21 år dömas. Det är tingsrätten som bestämmer om det passar med ungdomstjänst. Innan tingsrätten tar beslut går de igenom det yttrande som socialtjänsten har skrivit om dig. Domstolen bestämmer också hur många timmar som ungdoms­tjänsten ska vara. Den kan vara 20–150 timmar och innehåller två delar; oavlönat arbete och samtal.

Oavlönat arbete

Det oavlönade arbetet ska du göra på din fritid, på en kommunal eller annan samhällsinriktad arbetsplats, till exempel en ideell eller frivilligorganisation. Där får du en handledare som visar och stöttar dig i det du ska göra. Handledaren i sin tur får stöd av personal. Ungdomstjänst är ett straff, men tanken är att arbetet ska vara meningsfullt för dig. Du kan få mer förståelse för hur andra människor har det och hur det kan vara på en arbetsplats.

Samtal

Du påbörjar ungdomstjänsten med att gå på samtal tillsammans med dina föräldrar. Vi pratar om brottet och konsekvenserna av det, hur ditt liv är och hur du vill att det ska vara. Det kan också vara andra saker som du vill ta upp. Vi vill hjälpa dig så att du förstår dig själv bättre, hittar nya strategier att hantera situationer och gör val som ger bra konsekvenser.

 • Kontakt

  Ungdomstjänst

  090-16 10 00

  Besöksadress

  Jägarvägen 18

  Kontakta ungdomsbehandlare

  Simon Clausen
  073-578 74 51

  Klara Lynöe

  090-164868

  Peter Gabrielsson
  073-091 44 36

  Lokalbuss

  Linje 6, hållplats Tegs centrum.

Sidan publicerades www.umea.se/ungdomstjanst