Illustration med stadssiluett, människor och texten Tillsammans för ett bättre liv - livet ut, äldreomsorgens vision.

Äldreomsorgens visioner och mål

Tillsammans för ett bättre liv

Den ökande andelen äldre, den snabba teknikutvecklingen och viljan att vara en attraktiv arbetsgivare gör att äldre­omsorgen nu lägger stort fokus på att tänka nytt, testa nya arbetssätt och ny teknik. En spännande resa!

Andelen äldre ökar

Enligt den senaste befolkningsprognosen väntas andelen äldre i Umeå kommun öka med över 60 procent fram till år 2031. Tyvärr ökar inte den arbetsföra andelen av befolkningen i samma takt. Äldreomsorgen behöver därför utveckla och förändra sitt sätt att arbeta för att möta den förväntade behovsökningen.

Tillsammans för ett bättre liv – livet ut!

För att skapa kraft och inspiration till nya lösningar och en tydlig styrning har äldreomsorgens ledare och nyckelpersoner gemensamt arbetat fram en vision, två förvaltningsövergripande mål och fyra strategier. De påminner oss om att vi behöver arbeta tillsammans, både inom äldreomsorgen och med övriga samhället, för att lyckas.

Det förebyggande arbetet får mer fokus än tidigare och syftet är att möjliggöra för fler seniorer att leva ett självständigt och gott liv. Ett gott exempel är Seniortorget, en satsning där information och inspiration erbjuds i samverkan med en stor mängd samverkansparter.

Se en kort film om äldremsorgen i Umeå kommuns vision, mål och strategier:

Vision, mål och strategier

Äldreomsorgens vision

Tillsammans för ett bättre liv – livet ut!

Äldreomsorgens två övergripande mål

  • Självständighet i hemmet
  • Trygg och säker vård och omsorg

Fyra strategier

  • Samarbeta
  • Förebygga
  • Kompetensförsörja
  • Digitalisera
Sidan publicerades