Personal inom vård och omsorg i arbete

Bonus, vård och omsorg, sommar 2023

Du som arbetar inom vård och omsorg har möjlighet att få bonus under sommarperioden. Arbetsgivaren avgör om du beviljas bonus. Det är därför viktigt att du med dokumentation kan styrka din utbildning. Här hittar du också information om Bostadserbjudande sommaren 2023.

Du som jobbar i centrala stan

 • Outbildat vårdbiträde: 3 000 kronor
 • Utbildad vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/personlig assistent nivå 2: 4 000 kronor
 • Undersköterska/ boendehandledare/stödassistent/personlig assistent nivå 3: 5 000 kronor
 • Nattarbete, vaken natt nivå 1–3: 7 000 kronor

Du som jobbar i ett av våra ytterområden

 • Outbildat vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/ personlig assistent nivå 1: 6000 kronor
 • Utbildat vårdbiträde/boendehandledare/stödpersonal/ personlig assistent nivå 2: 7 000 kronor
 • Undersköterska/boendehandledare/stödassistent/ personlig assistent nivå 3: 8 000 kronor
 • Nattarbete, vaken natt nivå 1–3: 8 000 kronor

Du som är ålderspensionär

 • För dig som är pensionär och arbetar under tidsperioden 19/6 - 27/8 anställs med en grundlön samt därutöver en lön med 25 % av grundlönen utöver lönen som en särskilt lön under sommaren 2023.

Nivåer och sysselsättningsgrad

Nivå 1

Boendehandledare/stödpersonal/personlig assistent nivå 1 = medarbetare lönesatt motsvarande outbildat vårdbiträde

Nivå 2

Boendehandledare/stödpersonal/personlig assistent nivå 2 = medarbetare lönesatt motsvarande utbildat vårdbiträde

Nivå 3

Boendehandledare/stödassistent/personlig assistent nivå 3 = medarbetare lönesatt motsvarande undersköterska

Sysselsättningsgrad natt

 • Full bonus utgår om du jobbar minst 82 procent vaken natt.
 • För att vara bonusberättigad skall sysselsättningsgraden minst vara 61 procent, bonusen minskar i relation till sysselsättningsgraden.

Sysselsättningsgrad dag

 • Du ska arbeta minst 75 procent under angiven period för att bonus ska utgå.
 • Bonusen minskar i relation till sysselsättningsgraden.

Vårdbiträdesutbildning

800 poäng gymnasiekurser från vård och omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet (gymnasiet)

För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på att personen har slutbetyg från gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Personen behöver ha lägst betyget G i programgemensamma ämnen, programfördjupning samt gymnasiegemensamma ämnena svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt gymnasiearbetet.

Vård- och omsorgsutbildning (vuxenutbildning) 1 500 poäng

För undersköterskekompetens har arbetsgivaren krav på godkända betyg i de vårdämnen som ingår i utbildningen samt godkända betyg i kurserna svenska 1 eller svenska 1 som andraspråk, samhällskunskap 1a1 eller motsvarande samt kurs vårdpedagogik och handledning eller gymnasiearbetet.

Läkarprogrammet

Du som läser läkarprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 5 terminer.

Sjuksköterskeprogrammet

Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet efter 2007 räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 1 terminer
 • undersköterska efter 2 terminer.

Du som påbörjat sjuksköterskeprogrammet före 2007 (ej fullgjord utbildning) räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska efter 4 terminer.

Arbetsterapeutprogrammet

Du som läser arbetsterapeutprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 3 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen.

Fysioterapeutprogrammet

Du som läser fysioterapeutprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska när du tagit ut examen.

Enbart adekvat inom funktionshinderomsorg

Du som läser psykologprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer.

Du som läser socionomprogrammet räknas som

 • utbildat vårdbiträde efter 4 terminer
 • undersköterska efter 6 terminer.

Det kan även finnas andra adekvata utbildningar som bedöms enligt nivå utbildat vårdbiträde eller undersköterska. Enskild bedömning görs i dessa fall.

Utbetalning

 • Bonus utbetalas i samband med lönen som utgår i oktober.
 • Ovan nämnda bonusbelopp avser angiven tidsperiod fördelat på 8 veckor under veckorna 25–34 (19/6 – 27/8).
 • Arbetar man mindre än 8 veckor minskar bonusen i förhållande till antalet veckor.
 • För att vara bonusberättigad ska man arbeta minst 4 veckor sammanhängande veckor.
 • Avsteg från detta kan endast göra om verksamheten inte kan erbjuda vikarien 4 veckors arbete alternativt att erbjudande om anställning avser 4 veckor som inte överenstämmer med ordinarie semesterperiod.

Då bonus ej utgår

Bonus utgår ej om medarbetaren har varit frånvarande på grund av vård av barn- och/eller sjukdom enligt följande:

 • Arbete 4–5 veckor: Frånvaron får inte överstiga 1 frånvarotillfälle, om max 5 dagar.
 • Arbete 6–7 veckor: Frånvaron får inte överstiga 2 frånvarotillfällen, om max 6 dagar.
 • Arbete 8-10 veckor: Frånvaro får inte överstiga 3 frånvarotillfällen om max 7 dagar

Ersättning om 6250 kronor per vecka avseende heltid för erfarna sjuksköterskor, för perioden 2023-06-19 – 2023-08-20 under följande förutsättningar:

 • Medarbetaren har gedigen erfarenhet, minst 3 år, inom det aktuella området och kan arbeta självständigt. För sjuksköterskor gäller detta såväl kvällar, helger samt nattetid
 • Medarbetaren är introducerad på arbetsplatsen före angiven period och har nödvändiga behörigheter för de system som är aktuella.
 • Medarbetaren arbetar sammanhängande under hela den angivna perioden.
 • Medarbetaren arbetar minst 75 procent under den angivna perioden.
 • Vid arbete deltid minst 75 procent utgår lön och ersättning i förhållande till sysselsättningsgrad.

Ersättning för sjuksköterskor som inte är kvalificerad för ersättning enligt ovan

 • Om medarbetaren anställs som vikarie, arbetar heltid minst 4 veckor sammanshängande under den angivna perioden ovan, utgår ersättning om 2 500 kronor per vecka utöver månadslön. Förutsättning är att medarbetaren är introducerad och kan arbeta självständigt.
 • Vid sjukfrånvaro, tillfällig vård av barn eller annan frånvaro utgår inte tillägget per vecka om frånvaron är mer än två dagar under veckan. Istället utgår då ersättning med 300 kronor per dag.

I samarbete med Heimstaden erbjuds du som ska vikariera i Umeå kommun i sommar möjligheten att hyra ett studentrum. Sjuksköterskor erbjuds gratis bostad i mån av plats och att det samordnas av kommunen. 

 • Rummen är belägna på Mariehem
 • Hyra mellan 2 500 och 3 050 kronor inklusive el, värme och vatten.
 • 6–9 personer delar på en korridor och samsas om kök.
 • Rummen är 20 kvadratmeter med egen toalett och dusch.
 • Rummen är möblerade med sängram (90x200 centimeter), hurts, bokhylla, skrivbord samt stol.
 • Gemensamt kök med delade husgeråd. Delad kyl, frys samt eget skåp med lås för torrvaror i köket.
 • Gemensamt vardagsrum.
 • Eget förråd på 1 kvadratmeter ingår.
 • Fiberanslutning finns, men man tecknar själva avtal med leverantören.
 • Parkeringsplats finns, men söks separat på Heimstandens hemsida.

Erbjudandet gäller dig som inte är skriven i Umeå kommun. Vid större intresse än tillgång på bostäder beslutar representanter från Umeå kommun om hur rummen ska fördelas. Kreditupplysning kommer att göras av Heimstaden innan tilldelning av bostad.

Har du frågor kopplat till bostaden så är du välkommen att kontakta Heimstadens kundservice på 0770-11 10 50 och be om att bli kopplad till Andrea Berg.

 • Kontakt

  Bemanningscentrum, stöd och omsorg

  090-16 10 82 bemanningso@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset
  Skolgatan 31A

  Bemanningscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom stöd och omsorg.

  Telefontid: måndag–fredag, klockan 06.30–16.30 (lunchstängt klockan 12.00–13.00)

 • Kontakt

  Rekryteringscentrum, äldreomsorg

  090-16 10 86 rekryteringao@umea.se

  Rekryteringscentrum svarar på frågor om att jobba som vikarie inom äldreomsorgen.

  Telefontid: måndag, klockan 09.00–12.00; onsdag, klockan 09.00–15.00 (lunchstängt klockan 12.00–13.00); fredag klockan 09.00–12.00.

Sidan publicerades