I Umeå klimatfärdplan arbetar företag, organisationer, akademin och offentliga verksamheter i Umeå tillsammans för att skynda på klimatomställningen. På bilden: Lev-tunneln. Foto: Fredrik Larsson

Stort engagemang för klimatfärdplan

Nyligen blev det möjligt för företag och andra organisationer att ansluta till satsningen Umeå klimatfärdplan och växla upp klimatomställningen tillsammans med andra i Umeå. Och engagemanget är stort.

Umeå klimatfärdplan är två saker på samma gång: dels en sammanställning av vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i Umeå, dels ett gemensamt arbete och en plattform där vi i Umeå stärker varandra och tillsammans arbetar för klimatomställning i enlighet med Parisavtalet.

– Här kan alla delta i gemensamt lärande och dialog och arbeta aktivt för minskade klimatutsläpp. Klimatomställningen är något vi måste göra tillsammans, bara då kan vi lyckas, säger Umeå kommuns samhällsbyggnadsdirektör, Rune Brandt.

Ett gemensamt arbete

Ett viktigt åtagande för organisationer som ansluter till Umeå klimatfärdplan är att delta i det gemensamma arbetet. Det handlar bland annat om att bidra till gemensamt lärande och dialog, dela information om aktiviteter och resultat. Och, sist men inte minst, arbeta aktivt med att minska klimatutsläppen. Umeå kommun åtar sig att driva arbetet med Umeå klimatfärdplan och koordinera gemensamma aktiviteter, men innehållet skapar de som ansluter sig tillsammans.

– Företagens hållbarhetsarbete är en viktig tillväxt- och konkurrensfördel, därför är det viktigt att också lyfta fram goda förebilder och exempel på det goda samarbetsklimat som finns i Umeå, säger Umeå kommun näringslivsdirektör Peter Juneblad.

Står bakom ambitiösa klimatmål

Genom att ansluta till Umeå klimatfärdplan ställer man sig bakom målen om ett klimatneutralt Umeå och kraftigt minskade klimatutsläpp från konsumtion fram till 2040. Samtidigt skriver man också under på att vara med och bidra till att Umeås utsläpp minskar i den takt som krävs för att Umeås utsläppsutrymme i Parisavtalet inte ska överskridas. Enligt beräkningar från klimatkollen.se innebär det i dagsläget att utsläppen måste minska med runt 20 procent per år.

­– Det är vad som krävs om vi ska leva upp till Parisavtalet, men det betyder inte att vi i Umeå står ensamma med ansvaret, säger Annika Myrén, utvecklingsstrateg på Umeå kommun och förklarar vidare:

– För att klara sådana kraftiga minskningar krävs omvälvande insatser från alla håll, här i Umeå, men också nationellt och internationellt, till exempel i form av styrmedel och finansiering. Vi som går med i Umeå klimatfärdplan kan göra vad som står i vår makt för att bidra till en minskning på 20 procent, men vi kommer alltid vara beroende av vår omvärld för att klara en sådan kraftig minskningstakt, fortsätter Annika Myrén.

Festlig signering i december

Organisationerna ansluter till klimatfärdplanen genom att skriva under en avsiktsförklaring. Den 1 december 2022 signeras avsiktsförklaringarna under festliga former.

– Vi har redan fått många frågor från företag och organisationer som funderar på att ansluta. Det är tydligt att det finns mycket kunskap och stort engagemang hos företag och organisationer i Umeå. säger Liv Öberg, projektledare cirkulär ekonomi Umeå kommun.

Inspiration från flera städer

Senast den 14 november vill kommunen veta vilka organisationer som skriver under 1 december i år. Umeå klimatfärdplan har tagits fram av Umeå kommun, i samarbete med parterna i projektet Klimatneutrala Umeå 2030, med flera.

Klimatfärdplanen har utformats med Uppsala klimatprotokoll som förlaga, men inspiration har också hämtats från flera andra svenska och internationella städer som har tagit liknande initiativ.

Mer information

Läs mer om Umeå klimatfärdplan på www.umea.se/klimatfardplan Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades