Ansök om plats

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg

I e-tjänsten kan du enkelt ansöka och lämna uppgift om inkomst så att du betalar rätt avgift. Där uppdaterar du även dina kontaktuppgifter så att Umeå kommun lätt kan nå dig.

Har du skyddad identitet ska du kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Upplever du problem i e-tjänsten eller åtkomst till den? Här hittar du information om driftstörningar eller planerade driftstopp. Öppnas i nytt fönster.

Saknar du personnummer eller e-legitimation ansök via nedanstående länk.

Ansök minst fyra månader innan för rätten till plats

Ditt barn kan tidigast börja förskola vid ett års ålder. Du som vårdnadshavare kan ansöka om förskoleplats när som helst, men din ansökan måste ha kommit in senast fyra månader före önskat startdatum för att vi ska kunna garantera en plats. Rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter.

Välja datum

I ansökan ska du ange vilket datum du vill att barnet ska börja. Tänk på att det behövs tid för introduktion. Du som vårdnadshavare ska avsätta två veckor för introduktion, från den dag barnet börjar, innan du kan börja arbeta eller studera.

Det datum som ansökan kommer in till Umeå kommun blir barnets ködatum. Du kan inte få ett ködatum som är tidigare än sex månader före önskat startdatum. Har du önskat ett datum i nära anslutning till sommarstängning eller jullov kommer datum för önskad placering att senareläggas. Det går inte att önska plats när förskolan har stängt.

Det är störst chans att få plats på önskad förskola i augusti–september efter sommarstängningen.

Du kan ändra startdatum fram tills du har fått erbjudande om plats. Ändrar du startdatum påverkas även din plats i kön. Du ändrar startdatum genom att skicka in en ny ansökan.

Välja förskola och pedagogisk omsorg

Du kan önska upp till fem förskolor och pedagogisk omsorg i din ansökan. När ditt barn erbjuds en plats på något era önskemål, stryks det samtidigt ur kö från de övriga alternativen.

Tänk på att rätten till plats inom fyra månader gäller enbart för kommunal förskola, inte pedagogisk omsorg eller fristående verksamheter som ingår i kommunens köhantering.

Fram till dess att du fått erbjudande om plats, kan du när som helst ändra dina önskade val av förskola eller pedagogisk omsorg. Er plats i kön kommer inte att påverkas så länge ni inte ändrar önskat startdatum. Kontakta handläggare på Pedagogiska placeringsenheten om du vill göra en ändring.

Förtur till förskoleplats

  • Syskonförtur gäller till den förskola där syskonet är placerat. Syskon ska vara folkbokförda på samma adress.
  • Barn i behov av särskilt stöd i form av förskola som behöver plats tidigare än fyra månader kan beviljas förtur. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.
  • Barn i familjer som av synnerliga skäl behöver plats tidigare än fyra månader kan beviljas förtur. Förtur gäller för ledig plats i Umeå kommun, inte till en specifik förskola.
Sidan publicerades