Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

gatubild entré Svergies depåbibliotek och lånecentral
 • Anne Skoogh och Nina Brander Källman utanför Väven i Umeå mars 2023

  Biblioteksverksamhetens roll i tider av kris

  Under två dagar samlades vi på Marskonferensen för samtal, möten och lärande under temat beredskap. Vi fick bland annat ta del av en nyskriven uppsats i det akt...
 • Presentationer från Mediekonferensen

  Här finns presentationer från mediekonferensen tisdag 14 mars! Föreläsarna berättade bland annat om hur ny teknik och nya rum påverkar bibliotekens samlingar.
 • Depåbiblioteket bygger vi tillsammans!

  Se hur ni, genom att erbjuda oss böcker, kan ni bidra till att utsorterade titlar inte försvinner ur bibliotekssystemet utan finns att fjärrlåna i framtiden.
Böcker med guldkantade blad

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare genom fjärrlån, stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. Lån förmedlas både från depåbiblioteket och från Umeå stadsbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är Kungliga bibliotekets partner i det nationella samverkans- och utvecklingsuppdraget.