Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

Norrsken över Sveriges depåbibliotek och lånecentral
  • Bibliotek för en hållbar framtid

    Ledande europeiska biblioteksorganisationer har publicerat ett manifest som uppmanar de som kandiderar till EU-parlamentet att verka för att bibliotek får de fö...
  • Dawit Isaak-bibliotekets personal föreläser på Marskonferensen

    Glimt från Marskonferensen

    Årets Marskonferens fokuserade på tillgång och tillgänglighet. Inbjudna att tala om detta var bland annat Dawit Isaak-biblioteket.
Böcker med guldkantade blad

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Sveriges depåbibliotek och lånecentral underlättar för biblioteken att ge en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning till sina låntagare genom fjärrlån, stöd och kompetensutveckling inom kompletterande medieförsörjning.

Depåbibliotekets samling har byggts upp genom donationer från bibliotek runt om i landet. Lån förmedlas både från depåbiblioteket och från Umeå stadsbibliotek.

Sveriges depåbibliotek och lånecentral är en av de nationella tjänster som KB finansierar, en del i KB uppdrag i att främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

Entre till Sveriges depåbibliotek och lånecentral Nygatan i Umeå