Trafik och gator

  • Nya infartsskyltar till Umeå

    Nu byter vi ut skyltarna vid Umeås infarter till en modell som fungerar bättre året runt. De gamla skyltarna håller på att monteras ner och nya skyltar tas i dr...