Att bli äldre i Umeå kommun

Det går inte att undvika det naturliga åldrandet, men det går att stärka det friska.

Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Det finns många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser även upp i höga åldrar har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.

Social gemenskap, delaktighet och meningsfullhet

Att ha regelbunden kontakt med andra människor, träffa släkt och vänner och att känna sig behövd är alla skyddsfaktorer för den psykiska hälsan och fysiska hälsan.

Läs mer om aktiviteter och mötesplatser

Fysisk aktivitet

Att röra sig utifrån sin egen förmåga spelar stor roll både för att hålla i gång kroppen och hjärnan. Sömnen blir bättre och risken för flera kroppsliga och psykiska sjukdomar minskar.

Läs mer om tips för fysisk aktivitet

Matvanor

Att äta god och näringsrik mat, och kanske äta tillsammans med andra, är bra både för den psykiska och den fysiska hälsan.

Läs mer om goda vanor

Boende

Att ha ett boende som gör att du kan bo kvar och fortsätta vara självständig är en viktig del i livet. Bostaden ska passa ditt liv, dina intressen, din hälsa och din ekonomi.

Läs mer om att bo bra som senior

Digitalisering och välfärdsteknik

Det finns många produkter som med teknikens möjligheter möjliggör självständighet, delaktighet, tillgänglighet och trygghet.

Läs mer om välfärdsteknik

Ansök om stöd från äldreomsorgen

Ta kontakt med äldreomsorgen när du känner att du har behov av stöd i din vardag. Tillsammans tittar vi på vilka möjligheter som finns för dig att behålla dina förmågor med hjälp av exempelvis olika digitala lösningar, ditt nätverk samt förebyggande och stärkande övningar. Därför är det bra om du tar kontakt i ett tidigt skede. Vänta inte för länge. Om de förebyggande insatserna inte är tillräckligt beviljas du insatser från äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen.

Det är du som behöver stödet som gör ansökan. Är du anhörig är du välkommen att höra av dig för att meddela behov av stöd, men ansökan kan enbart göras av personen själv. Den som inte längre har förmåga att företräda sig själv kan företrädas av god man eller förvaltare. Framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till god man och förvaltarskap och kan ge fullmaktshavaren behörighet att ansökan om biståndsinsatser.

Du kan ansöka via e-tjänst eller genom att ringa och prata med en biståndshandläggare på enheten "Utredning äldre".

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades