Att bli äldre i kommunen

Äldreomsorgen ger stöd till dig som är över 65 år och har behov av hjälp för att klara din vardag.

Hjälp i hemmet

Insatser som kan bli aktuella är: Hemtjänst, dagverksamhet, hemleverans av mat, trygghetskamera, trygghetslarm, telefonservice, korttidsboende samt ledsagarservice. Läs mer under Hjälp i hemmet.

Boende för äldre

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till något av kommunens olika boenden för äldre. Läs mer under Boende för äldre, seniorboende.

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades