Vård- och omsorgsboende

På ett vård- och omsorgsboende ges vård och omsorg dygnet runt utifrån de boendes individuella behov. Målsättningen är att man ska få bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt och när behovet är för stort kan en plats på ett vård- och omsorgsboende bli aktuellt.

Du erbjuds en ledig plats

När du ansökt och beviljats en plats på vård- och omsorgsboende erbjuds du en plats så snart det finns en ledig. Du kan inte välja vilket boende du får plats på.

Läs mer om att ansöka om vård och omsorg

Enheter vid specifika behov

Det finns enheter anpassade till specifika behov. Vissa avdelningar är extra anpassade för personer med demens. För dig som pratar finska finns en avdelning på Ersboda vård- och omsorgsboende med finskspråkig personal.

Servicehus

Servicehus är en boendeform som liknar vård- och omsorgsboende men för personer med ett lägre behov av vård och omsorg. I Umeå kommun fasas servicehusen succesivt ut. De personer som bor på servicehus kommer att få sitt behov av vård och omsorg tillgodosett i andra boendeformer. Boendeformen servicehus finns som en del av följande vård- och omsorgsboenden: Hemgården och Holmsund.

Att bo på vård- och omsorgsboende

Det finns både privat och kommunalt drivna boenden. På varje boende finns mellan 32 och 100 lägenheter. Alla måltider serveras på boendet. Du har en egen mindre lägenhet med plats för soffa och säng samt egen toalett. Kök och vardagsrum är gemensamma utrymmen för samtliga boende. Om din partner önskar bo tillsammans med dig på boendet betalar hen en särskild avgift för medboende.

Fast omsorgskontakt

Du får en fast omsorgskontakt som har ett särskilt ansvar att tillsammans med dig utforma din vardag. Det är i första hand till din fast omsorgskontakt som du vänder dig om du har frågor eller vill framföra klagomål.

Individuell plan

Alla som har stöd av äldreomsorgen har en individuell plan för sin vård och omsorg – en genomförandeplan. I genom­förandeplanen beskrivs hur du vill att vården och omsorgen ska utföras. Din plan skrivs tillsammans med dig, eventuella närstående och personal. Planen uppdateras sedan med jämna mellanrum.

Information om genomförandeplan , 203.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Om du önskar kan du skriva ner din levnadsberättelse. Levnadsberättelsen är ett komplement till genomförandeplanen. I berättelsen beskriver du bland annat hur du vill bli bemött och hur du i dag upplever livskvalitet, det ökar personalens kunskaper om vad som är och har varit viktigt för dig.

Mall för levnadsberättelse , 386 kB, öppnas i nytt fönster.

Sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut och sjukgymnast

Sjuksköterska finns på varje vård- och omsorgsboende. Läkare från hälsocentral gör regelbundna besök och det finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov.

Möjlighet att påverka

Som boende och anhörig har du möjlighet att påverka vid exempelvis genomförandeplaneringen och när trivselkvällar och informationskvällar anordnas. "Boendes röst" är också ett strukturerat arbete som pågår för att ta tillvara de boendes synpunkter.

Synpunkter och förbättringsförslag

Verksamheten följs upp via exempelvis enkäter med syftet att samla in synpunkter och förbättringsförslag.

Läs mer om kvalitetsarbetet

Kvalitetsdeklarationen redovisar vad du har rätt att förvänta dig av oss.

Läs mer i kvalitetsdeklarationen

Hemförsäkring

När du flyttar in i ett vård- och omsorgsboende är du ansvarig för att teckna den/de försäkringar som krävs för ditt boende. Umeå kommun har inget ersättningsansvar oavsett om det är förstörda saker eller självriskkostnader. Det är därför viktigt att du har tecknat den/de försäkringar som krävs för ditt boende.

En hemförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov som just du har. En allriskförsäkring, ibland kallad oturs- eller drulleförsäkring, kan vara lämplig att teckna ifall du råkar ut för något som den vanliga boendeförsäkringen inte täcker.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få korrekt information om vilken typ av försäkring/försäkringar som är lämpligast för dig som hyresgäst i ett vård- och omsorgsboende.

Sidan publicerades