Samverkan mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare

När den enskilde har behov av stöd och ansöker om biståndsinsatser får hen i första hand träffa en arbetsterapeut som gör en aktivitetsbedömning.

Vad?

På utredning äldre samverkar arbetsterapeuter och biståndshandläggare för att kunna ge rätt insatser till våra äldre som har behov av stöd i vardagen. När den enskilde har behov av stöd och ansöker om biståndsinsatser får hen i första hand träffa en arbetsterapeut som gör en aktivitetsbedömning. Utifrån bedömningen föreslår arbetsterapeut aktivitetstränande insatser, hjälpmedel och/ eller preventiva insatser för att så långt som möjligt öka den enskildes förmåga till självständighet. För de aktiviteter som den enskilde inte uppnår självständighet i beviljas det hemtjänstinsatser.

Varför?

Med en skiftande demografi behöver vi alla hjälpas åt att ge rätt stöd till rätt person. Med arbetet vill vi stärka den enskildes förmåga att vara självständig och möjliggöra kvarboende så långt det är möjligt. Genom samverkan mellan arbetsterapeut och biståndshandläggare kan den enskilde uppnå fullständig eller, där det är möjligt, delvis självständighet där vi tidigare hade beviljat hemtjänstinsatser för att kompensera förlust av förmågor.

Hur?

Tillsammans med arbetsterapeuter och biståndshandläggare.

Mål: Tillsammans arbetar vi för nöjdare brukare och värnar om verksamhetens resurser. Ökad självständighet hos den enskilde med hjälp av arbetsterapeutiska insatser.

Involverade verksamheter: Utredning äldre

Budget:

Start- och sluttid:

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades