Nyckelfri hemtjänst

Hemtjänsten och hemsjukvården inför digitala lås i ordinärt boende. Lösningen gör att personalen kan öppna låsta dörrar med sin mobiltelefon.

Vad?

Hemtjänsten och hemsjukvården inför digitala lås i ordinärt boende. Lösningen gör att personalen kan öppna låsta dörrar med sin mobiltelefon. Lösningen har en hög säkerhet eftersom personalen loggar in med tvåfaktorsinlogg och enbart kommer åt lås till personer de har ett vårdåtgande till. Lösningen minskar användandet av nycklar och nyckelgömmor.

Varför?

Den befintliga nyckelhantering med nyckelgömmor behövde bytas ut eftersom arbetssättet inte var tillräckligt säkert.

Hur?

Efter en upphandling tecknades avtal med leverantören Phoniro. Införande av digitala lås påbörjades våren 2023 och sker stegvis med mål att alla berörda verksamheter ska vara uppkopplade innan årets slut.

Mål: Målet med digitala lås är att personal inom hemtjänst och hemsjukvård ska ha en säker och effektiv låshantering.

Involverade verksamheter: Hemtjänst (Din kommunala hemtjänst och privata utförare), hemsjukvård, funktionshinderomsorg.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: Våren 2023 - våren 2024

Strategier: Digitalisera

Sidan publicerades