Landsbygdssamverkan

Seniortorget har tillsammans med utvecklingsstrateg i landsbygdsfrågor påbörjat landsbygdssamverkan med representanter från landsbygden. Syftet är att samverka för stärkt folkhälsa.

Vad?

Behov av att samverka kring landsbygdsfrågor i kommunen har framkommit.

Varför?

Samverkan för stärkt folkhälsa.

Hur?

Seniortorget har tillsammans med Utvecklingsstrateg i landsbygdsfrågor, Övergripande planering påbörjat landsbygdssamverkan med representanter från landsbygden.

Mål:

  • Inkludera landsbygden utifrån lokala förutsättningar, hitta sätt för att kunna utbyta information, erfarenheter och inspirera varandra.
  • Bilda ett landsbygdsnätverk för och av seniorer
  • Skapa nya kommunikationsvägar för att ge möjlighet att dela och ta del information och inspiration som leder till utveckling i stort och smått.

Involverade verksamheter: Prevention, seniortorget, Utvecklingsstrateg landsbygdsfrågor övergripande planering och representanter från landsbygden Umeå kommun.

Budget: inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 23-03-01 -

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades