Digitala seniortorget

Utifrån tjänstedesignprojektet som genomfördes 2021 prioriterades förverkligandet av idén om en digital plattform, en webbaserad tjänst är lätt att ta del av, oavsett digital vana, intresse och språk.

Vad?

En webbtjänst som:

  • ger en överblick som inte funnits tidigare och underlättar för dig att hitta inspirerande aktiviteter, mötesplatser och frivilliga uppdrag runt om i hela kommunen, oavsett aktör
  • är inkluderande och känns trygg att använda, har tydliga avsändare och lösningar vid eventuellt anmälningsförfarande
  • når större andel av Umeåborna, bland annat genom delar funktion
  • har kartfunktion utifrån tillgänglighetsperspektivet
  • möjliggör att ta ut statistik för uppföljning, analys för fortsatt utveckling

Varför?

Samhället förändras och den tekniska utvecklingen kan bidra till högre självständighet och integritet för den som nyttjar tjänsterna. Äldreomsorgen i Umeå kommun behöver därför tänka nytt och erbjuda andra och nya tjänster än vad som erbjuds idag för att kunna öka andelen äldre som lever ett självständigt och gott liv i ordinärt boende. En viktig del och en förutsättning är samverkan med det omgivande samhället och med seniorer som medskapare. Initiativ för att skapa en tydlighet kring vilka aktiviteter som finns för seniorer i Umeå kommun oavsett aktör.

Hur?

Tillsammans med seniorer och samverkansparters.

Mål: En inkluderande webbaserad tjänst för seniorer i Umeå Kommun som präglas av en hög grad av delaktighet av målgruppen. Att tillsammans med andra verksamheter, samarbetspartners och civilsamhället inspirerar fler att delta i aktiviteter för ett aktivt och hälsosamt seniorliv.

Involverade verksamheter: Under projektets genomförande har Prevention, Fritid, Kultur för seniorer, Studieförbund, Pensionärsföreningar, Vän i Umeå och Frivilligcentralen deltagit på workshops och funderat som referensgrupp.

Budget: Stimulansmedel, 130 000 kronor

Start- och sluttid: 22-09-15, lanseras 23-04-21

Strategier: Samarbeta, förebygga, digitalisera

Sidan publicerades