Dynamiskt inköpssystem, DIS

Kommunen har några områden som är upphandlade via ett dynamiskt inköpssystem (DIS). I en DIS ska en förfrågan (steg 2) för det specifika behovet skickas ut till samtliga för DIS:en kvalificerade anbudsgivare.

Har ni behov av att göra en steg 2, fyller ni i bilaga "Anmälan Avrop DIS steg 2" och skicka den till upphandlingsbyran@umea.se.

Detta avser följande områden:

 • DIS Tekniska konsulter Kontrollansvarig (KA), 21108
 • DIS IT, Server och Lagring, 20278
 • DIS IT, Nätverksprodukter, 20279
 • DIS Projektrelaterande roller, 21172
 • DIS IT, Systemutvecklingsroller, 21266
 • DIS IT-konsulter, 22164
 • DIS Kompetens inom tjänste-/servicedesign, 22015
 • DIS Träd och buskar, 23180
 • DIS Tekniska konsulter Bygg- och Projekteringsledning
 • DIS Tekniska konsulter INAB
 • DIS Upphandlingskonsult

Anmälan Avrop DIS steg 2 , 28 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades