DIS – Dynamiskt inköpssystem

Umeå kommun har några områden som är upphandlade som ett dynamiskt inköpssystem (DIS). I en DIS ska en förfrågan (Steg 2) för det specifika behovet skickas ut till samtliga för DIS:en kvalificerade anbudsgivare.

Har ni behov av att göra en steg 2, fyller ni i bilaga "Anmälan Avrop DIS Steg 2" och skicka den till upphandingsbyran@umea.se.

Detta avser följande områden;

  • DIS Tekniska konsulter Bygg- och Projekteringsledning, 21106
  • DIS Tekniska konsulter Besiktning, kontrollant, 21107
  • DIS Tekniska konsulter Kontrollansvarig (KA), 21108
  • DIS IT, Server och Lagring, 20278
  • DIS IT, Nätverksprodukter, 20279
  • DIS Projektrelaterande roller 21172
  • DIS IT, Systemutvecklingsroller 21266

Anmälan Avrop DIS steg 2 , 48.1 kB.

Sidan publicerades