Fontänen av Stig Lindberg på Renmarkstorget.

Fontänen av Stig Lindberg på Renmarkstorget.

Så tycker Umeåborna om Renmarkstorget

Många Umeåbor tyckte till om Renmarkstorget när kommunen hade medborgardialog under sommaren. Totalt inkom 8 400 synpunkter i kommunens digitala verktyg Placetoplan.

Synpunkterna samlas i sin helhet i ett dokument som går att ta del av nedan. Sammanfattningsvis kan vi konstatera:

  • Det finns en stor enighet om att bevara Stig Lindbergs fontän.
  • De svarande vill att matvagnarna ska finnas kvar på torget.
  • Utökade lekmöjligheter är ett återkommande önskemål.
  • Många vill se mer grönska för att ge platsen en mjukare karaktär med mer färg.
  • Fler uteserveringar och sitt- och mötesplatser önskas också i stor utsträckning.

Renmarkstorget är slitet och behöver byggas om. Målet med ombyggnationen är bättre förutsättningar för folkliv året runt. Torget ska bidra till att göra Umeå mer attraktivt och samspela med byggnaderna runt omkring.

Med synpunkterna som kommit in från allmänhet och näringsidkare, och utifrån tekniska nämndens direktiv, är nästa steg att en uppdragsbeskrivning tas fram och en konsult upphandlas. Byggstart är planerad till maj 2025 och Renmarkstorget beräknas vara färdigbyggt sent 2026.

Sidan publicerades