Nyhetsarkiv

 • Arbetet med Tvärån fortsätter

  Analys- och teknik-konsultbyrån WSP har nu färdigställt den förstudie som ska visa effekter och kostnader för aktuella åtgärdsalternativ för Tvärån. Förenklat h...
 • Handlarn i Sörmjöle firar tio år

  Söndag 1 oktober firar Chao Yu tio år som butiksägare av Handlarn i Sörmjöle. Under jubileumsdagen bjuds det på aktiviteter i och kring butiken för stora som sm...
 • Verksamhetstomt till salu på Västerslätt

  Längs Fraktvägen på Västerslätt är en 2 742 kvadratmeter stor tomt till salu. Tomten ligger på norra sidan om Fraktvägen, mittemot Kem-Man. Är du intresserad av...
 • Butikernas roll på landsbygden lyfts i ny film

  Sedan hösten 2022 driver kommunen ett projekt för att stärka och stötta dagligvarubutiker på landsbygden. Genom projektet Lokal samverkan för stärkt service på...
 • Satsning på lövskog ska främja hotad hackspett

  Färre barrträd, fler lövträd och mer död ved. Så ska ett 130 hektar stort lövskogsområde längs Umeälven förvandlas för att få fler arter att trivas och stärka d...
 • Utveckla din by med kommunens landsbygdsstöd

  Nu kan föreningar på landsbygden åter igen söka Umeå kommuns landsbygdsstöd. Stödet finns till för att underlätta och stötta lokala initiativ som gynnar bygden...
 • Fira Nationalälvarnas dag

  Nationalälvarnas dag firas lördag 19 augusti. Det är en årlig hyllning till de fria nationalälvarna som strömmar genom vårt avlånga land. I Västerbotten firas V...
 • Badplatsen i Sörfors har fått ett lyft

  Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Sörfors intresse- och bygdegårdsförening utvecklat byns populära badplats. Det handlar både om en ny flytbrygga och...