Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Umeå är en av fem stora kommuner i norr som nu ska arbeta gemensamt för att möta utmaningarna med den gröna omställningen i norra Sverige. Foto: Fredrik Larsson.

Norrlandskommuner enas om strategi för stadsutveckling

Fem av de största städerna i de fyra nordligaste länen har tagit fram en gemensam strategi för hållbar stadsutveckling. Nu ska strategin bli verklighet med stöd från EU:s regionalfond.

Bakom strategin står Luleå, Umeå, Östersund, Örnsköldsvik och Sundsvalls kommun.

– Vi är fem kommuner i fyra regioner i norra Sverige som bryter ny mark. Fram till i dag har det inte funnits en gemensam plan eller strategi som griper över dessa fyra län, säger Janet Ågren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Fyra insatsområden

Strategin fokuserar på insatser inom fyra områden där man bedömer att samverkan kan ge stor effekt:

  1. Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt
  2. Byggande, exploatering och finansiering.
  3. Sociala värden och civilsamhälle
  4. Mobilitet, infrastruktur och energi

Inom de fyra områdena föreslås en rad möjliga insatser, till exempel utvecklade utbildningsformer i samverkan med näringslivet för att matcha regionala behov, gemensamma insatser för ökat bostadsbyggande, gemensamt formulerade krav på hållbar upphandling och utvecklingen av öppna innovativa mötesplatser för civilsamhället.

– Arbetsmarknaden växer och samtidigt ska vi möta klimatutmaningen och bygga samhällen där människor trivs. Det ställer höga krav på vår kapacitet att ställa om och vår förmåga att tänka nytt och samtidigt bygga robusta samhällen, säger Mikael Brändström, hållbarhetschef i Umeå kommun.

Utvald av Tillväxtverket

Nu söker kommunerna medel från Europeiska regionalfonden för att genomföra strategin. Åtta procent av Sveriges regionalfondsmedel, cirka 700 miljoner svenska kronor, är avsatta hos Tillväxtverket för hållbar urban utveckling. Den strategi som Luleå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvalls kommuner tagit fram gemensamt är nu godkänd hos Tillväxtverket, vilket möjliggör för kommunerna att kunna söka medel för genomförande från de avsatta 700 miljonerna.

– Vi är stolta och glada över att under våren lyckats samla oss kring en gemensam strategi för hållbar urban utveckling, som kan lyfta och utveckla hela norra Sverige. Att Tillväxtverket nu också säger att man vill vara med och finansiera genomförandet av den, är vi jätteglada för, säger projektledaren för strategiarbetet, Susanne Thurén från Umeå kommun.

Strategin bygger på en förstudie som kommunerna gjorde under våren med finansiering av Tillväxtverket. I strategin konstateras att de fem kommunerna, som utgör tillväxtnoder i övrigt glest befolkade områden, har stor möjlighet att dra med sitt omland och bidra till hela norra Sveriges utveckling.

Sidan publicerades