Illustration som visar den nya skolbyggnaden vid Hedlundaskolan. Illustration av Arkinova.

Illustration som visar den nya skolbyggnaden vid Hedlundaskolan. Illustration av Arkinova.

Material återbrukas när Hedlundaskolan byggs ut

Hedlundaskolan renoveras och byggs ut för att rymma fler klassrum och ett större skolkök och skolrestaurang. För att minska klimatpåverkan återbrukas det material som går när skolan renoveras och den nya skolbyggnaden byggs med en fasad av återbrukat tegel.

– Vi jobbar på olika sätt för att förbättra projekten och minska klimatpåverkan i byggskedet. Förutom återbruk används också en stomme helt i trä när Hedlundaskolan byggs ut, säger Emma Berggren, byggprojektledare.

När skolan renoveras får golvet en ny behandling istället för att bytas ut. Planlösningen har också utformats för att till exempel minska behovet av att byta dörrar och dra om avlopp. Hedlundaskolan byggs ut med sex klassrum och får en ny skolgård med plats för bland annat en parkourbana och linbana.

Planen är att den nya skolbyggnaden och skolgården påbörjas under våren 2024 och färdigställs vintern 2025–2026. Därefter startar arbetena med utbyggnaden av skolkök och skolrestaurang samt renoveringen av den befintliga byggnaden. Det planeras vara klart under vintern 2026–2027.

Sidan publicerades