Grundskola

I Umeå kommun finns det cirka 50 grundskolor med förskoleklass och varierade årskurser. Förskoleklass är obligatoriskt för alla barn som har fyllt eller fyller sex år under året. I Umeå kommun finns det möjlighet för vårdnadshavare att inför förskoleklass och årskurs 7 önska skolplacering.

Skolspår från förskoleklass till och med årskurs 6

Elever som går i förskoleklass och låg- och mellanstadiet i en kommunal grundskola har ett planerat skolspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ska ge förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven under hela låg- och mellan­stadiet. Ett skolspår kan omfatta en eller flera skolor, se mer information om skolspår.

  • Informationsmöten om nya Carlslundsskolan

    Du som vill veta mer om nya Carlslundsskolan inbjuds till informationsmöten i Dragonskolans aula tisdag 26 september eller onsdag 27 september. Carlslundsskolan...
  • När börjar skolan?

    Kommunala skolor börjar måndag 21 augusti och onsdag 23 augusti (gymnasieskolan årskurs 2–4) efter sommarlovet. Se tider och platser här på umea.se.
Sidan publicerades