Förskola

Barn mellan ett och fem år som är folkbokförda i Umeå kommun kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg när vårdnadshavarna arbetar, är arbetssökande eller studerar. Om du är föräldraledig kan ditt barn delta i verksamheten i viss omfattning. I Umeå kommun finns ungefär 100 förskolor. De flesta är kommunala och ungefär 20 förskolor är fristående. I stället för förskola och fritidshem erbjuds även pedagogisk omsorg och som i huvudsak bedrivs i dagbarnvårdarens hem.

Vem som har rätt till förskola

Hur en ansökan till förskola går till

Kommunen arbetar för att fler barn ska få gå i förskola Öppnas i nytt fönster.

Förskola på nationellt minoritetsspråk

Logga in med e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att

  • ansöka om förskoleplats, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • svara på platserbjudande
  • lämna inkomstuppgift
  • uppdatera kontaktuppgifter
  • säga upp förskoleplats, pedagogisk omsorg, fritidshem.

Registrera närvaro i förskola (Tempus)

Driftinformation

Upplever du problem i e-tjänsterna eller åtkomst till dessa?

Information om driftstörningar eller planerade driftstopp Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades www.umea.se/forskola