Laptop med sida "Möten, handlingar och protokoll" laddas.

Ta del av handlingar till nämndsmöten

På umea.se kan du läsa handlingar inför kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten. Det bidrar till att stärka insyn i det politiska arbetet och ökar demokratin, enligt kommunfullmäktiges beslut.

Vad kan jag ta del av?

  • Föredragningslista – en lista över ärenden på ett möte
  • Mötesbok – bakgrund till, beredning av ärenden och förslag till beslut, ibland med bilagor
  • Protokoll – en sammanställning av beslut på ett möte

Personuppgifter och uppgifter med sekretess är inte med i mötesboken.

Beslut i ett ärende blir ofta enligt förslag i mötesboken, men inte alltid.
Ett ärende är inte avgjort förrän beslut är fattat på mötet och protokollet är justerat.

Hur lämnar jag förslag och synpunkter?

Det finns olika vägar att ta kontakt, anmäla fel, lämna synpunkter och förslag och bidra med engagemang när det gäller kommunens arbete och verksamheter. Du kan också kontakta politiker, ledare och verksamheter direkt.

Sidan publicerades