Namn (Sidans namn)

Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Övrigt

Organisationsnummer:
212000-2627

E-post
Telefon 1

090-16 33 72 (lån)

Telefon 2

090-16 33 39 (gåvor)

Telefon 3
Postadress

Sveriges depåbibliotek och lånecentral
901 78 Umeå (Fjärrlån)

901 84 Umeå (Gåvor)

Besöksadress

Nygatan 26A

903 29 Umeå

Information

Obs! Olika postnummer!

Ange bara ett telefonnummer eller e-postadress för varje fält.
Fälten för Besöksadress, Postadress och Övrigt har stöd för textformatering, dvs. radbrytningar, länkar och rubriker. På övriga fält kommer formateringen plockas bort.
Använd formatmallen Rubrik 2 för rubriker i dessa fält för att få rätt rubriknivå på sidan.