Sport- och fritidsutrustning, vit bakgrund

Foto: Fritidsbanken

Kommunen medfinansierar Fritidsbanken via partnerskap

Kommunstyrelsen har beslutat att medfinansiera ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Fritidsbanken med 1 miljon kronor per år under avtalstiden 2023–2025.

Fritidsbanken i Umeå lånar ut sport- och friluftsutrustning gratis via butik på Ålidhem centrum och verksamhet på skolor. Fritidsbanken är en ideell organisation som drivs av RF/SISU Västerbotten och Idrottsservice Västerbotten och verkar utan vinstintresse.

Umeå kommun och Fritidsbankens samarbete har genom åren skett på olika sätt; genom projektet Sharing City, årliga bidrag och samarbete kring lovaktiviteter. Syftet med ett partnerskap mellan Umeå kommun och Fritidsbanken är att utveckla ett långsiktigt samarbete och skapa en hållbar finansiering för Fritidsbanken Umeå över tid. Fritidsnämnden hanterar genomförande och utvärdering av partnerskapet.

Mer information

Idéburet offentligt partnerskap är en avtalsmodell mellan en eller flera idéburna organisationer och offentlig sektor. Det kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. Grundläggande för Umeå kommun och IOP är att verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen, att partnerskapet bedöms skapa mervärde för målgruppen, att det inte finns marknad eller konkurrenssituation att vårda, att bägge parter är med och samfinansierar verksamheten, att verksamheten ska bedrivas under en längre tid samt att verksamheten inte ska detaljregleras från kommunen.

Den organisation eller företag som söker samverkan med Umeå kommun ska ha lokal förankring och vända sig till invånare i Umeå. Organisationen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och ta ställning för demokrati, mångfald och samhällsnytta.

Sidan publicerades