Man skottar snö i storm.

Förbered dig för snö och halka

Vi är redo med personal, maskiner och utrustning för att röja snö och sanda så bra som möjligt i vinter. Du som är trafikant eller fastighetsägare måste också hjälpa till för att vägarna ska vara framkomliga och trafiken säker.

– Vi gör vårt bästa för att vi alla ska kunna ta oss fram på ett säkert sätt i vinter. Trots mycket snö och halka förra vintern upplevde vi god förståelse för arbetet att röja snö och sanda. Vi vill passa på och tacka för det och hoppas på fortsatt gott samarbete. Vår ambition är att tillsammans med dig som bor i Umeå skapa så bra förutsättningar som möjligt för en trafiksäker och framkomlig vinter, säger Per Hilmersson, gatudriftchef, Umeå kommun.

Digital plogkarta hjälper Umeåbor att välja resväg

Under vintern 2022 lanserade Umeå kommun en digital plogkarta. Kartan uppdateras med 30 minuters fördröjning och visar gång- och cykelvägar som har blivit plogade och halkbekämpade den senaste tiden.

Alla gång- och cykelvägar som Umeå kommun har väghållaransvar för ingår, även gång- och cykelvägar i Sävar, Hörnefors, Holmsund och Obbola. Övriga vägar ingår inte, till exempel privata vägar eller vägar som Trafikverket har ansvar för.

Snödagbok för uppdaterad information

Uppdaterad information får du via snödagboken på kommunens webbplats, www.umea.se/vinter. Där publicerar arbetsledaren för snöröjningsteamet kort information om åtgärder som pågår och som planeras den närmaste tiden. Du kan prenumerera på snödagboken och få ett mejl när en insats sker.

Vilka vägar snöröjs först?

Umeå kommun har ambitiösa klimatmål och vi som arbetar med vinterväghållning ska givetvis bidra till att nå dessa, bland annat genom att underlätta för medborgarna att ta sig fram utan att belasta klimatet. Därför prioriterar vi gång-, cykel- och kollektivtrafik. Däremot kan vi inte vara överallt samtidigt och vi måste prioritera de gator och gång- och cykelvägar där behoven är störst. Prioriteringarna görs med hänsyn till jämställdhet, miljö och hälsa. Vilka gator och vägar som ska prioriteras ses över varje år.

– Ta reda på var dessa prioriterade stråk går och hur du enklast tar dig fram till dem. Det kan underlätta, till exempel när du tar dig till jobbet, råder Per Hilmersson.

Snöröjarna åtgärdar de prioriterade gång- och cykelvägarna och gatorna först, sedan övriga gator och gång- och cykelvägar. Efter det plogas busshållplatser, övergångsställen och därefter genomförs åtgärder för trafiksäkerhet, till exempel siktröjning i korsningar.

Förbered dig inför vintern

Vi kan tillsammans öka trafiksäkerhet och framkomlighet och du kan bidra till det:

  • Byt till vinterdäck på både cykel och bil i god tid.
  • Använd cykelhjälm.
  • Använd bra skor med ordentliga sulor eller broddar.
  • Säkerställ att du har en isskrapa i bilen.
  • Klipp träd och buskar vid trottoarer och vägar på din fastighet.
  • Skaffa sand för att sanda trottoarer och fastighetsinfarter.
  • Planera för längre restid på vintern, oavsett färdsätt och väder.

Lämna synpunkter och gör felanmälan

Varje vinter tar vi emot synpunkter på vinterväghållningen. Vi försöker alltid lösa problem som uppstår, vissa saker kan åtgärdas snabbt medan andra är svårare, till exempel av tekniska eller ekonomiska skäl. Synpunkter på hur snöröjning genomförs och när plogbilen kommer är vanligast.

– Vår egen personal och våra entreprenörer känner ansvar och är duktiga. De arbetar dygnet runt, ibland under svåra väderförhållanden. Vi hoppas du har överseende med störningar som kan uppstå när vi för alla trafikanters skull utför arbete på tider som kan upplevas besvärande, säger Per Hilmersson.

Sidan publicerades