Bild över omledning av trafik vid avstängning av Tegsvägen

Delsträckan av Tegsvägen som ska byggas om är markerad i rött.

Tegsvägen stängs av

Från och med måndag 11 mars stängs en del av Tegsvägen. Vägen ska sänkas för att säkra delar av Teg mot översvämning och för att möjliggöra nya flerbostadshus mellan Tegsvägen och Yrkesvägen. Arbetet är en del av den pågående stadsomvandlingen på Teg, "Innanför ringleden". Tegsvägen beräknas öppna igen under senhösten 2024.

Det görs flera åtgärder för att minska de negativa effekterna. Bland annat byggs en tillfällig väg från Tegsvägen till Yrkesvägen och gång- och cykeltunneln som går under Tegsvägen fram till Vintergatan hålls öppen under hela byggtiden.

– Vi förstår att avstängningen innebär utmaningar, framför allt för boende på Söderslätt. Om man planerat att använda bil, får man räkna med att det tar längre tid än vanligt, säger Katarina Gref, projektledare.

Mer information

Förändringar i omledningar och avstängningar kan komma att ske under byggperioden. På projektsidan www.umea.se/tegsvagen Länk till annan webbplats. finns kartor som visar vilka omledningar som gäller. Projektsidan uppdateras löpande med status på projektet och det finns möjlighet att prenumerera på sidan.

 • Kontakt

  Katarina Gref

  projektledare Gator och parker, Umeå kommun

  katarina.gref@umea.se

  Frågor gällande stadsutveckling och gatuombyggnation

 • Kontakt

  Jan Lundmark

  projektledare, Umeå kommun/WSP

  jan.lundmark@wsp.com

  Frågor gällande byggtekniska frågor

Sidan publicerades