Medarbetare på Vakin lägger ner ett brunnslock med poesi.

Medarbetare på Vakin lägger ner ett brunnslock med poesi.

Nytt brunnslock med poesi på plats

Poesi på brunnslock uppmärksammar både kultur och vattnets infrastruktur, betydelsen av alla viktiga ledningar under marken för att samhället ska fungera. Ytterligare ett lock med 2023 års utvalda dikt av Ann Jäderlund ligger nu ligger på plats i Umeå, det första av femton stycken som ska placeras ut.

Markbunden poesi är ett sätt att få fler att vända blicken neråt för att upptäcka både kultur och vattnets infrastruktur, betydelsen av alla viktiga ledningar under marken för att samhället ska fungera. Det är förhoppningen med det landsomfattande arrangemanget brunnslockspoesi. Ytterligare ett lock med 2023 års utvalda dikt nu ligger på plats i Umeå, det första av femton stycken som ska placeras ut.

Arrangemanget brunnslockspoesi startade 2018 för att ta poesin till gatan och samtidigt skapa medvetenhet om den dolda infrastrukturen under marken. Vakin har medverkat sedan 2022 och hittills placerat ut sexton brunnslock med dikter. Befintliga brunnslock flyttas till andra platser i våra kommuner där de återanvänds.

Ann Jäderlund, årets poet

2023 års brunnslockspoet är Ann Jäderlund och en av hennes dikter har gjutits in i brunnslock som i år läggs ut på gator och torg runt om i Sverige. 25 januari lades det första brunnslocket på plats i Umeå under ett gemensamt event med Vakin och Umeå kommun. Det är det första av totalt femton poesibrunnslock med denna dikt som ska placeras ut i Umeå, Vindeln och Nordmalings kommuner.

Ann Jäderlunds dikt på brunnslocket:

Ljud inifrån
Hoppet ifall det hör
Själva blåsten öppnar jorden
Livslängden nere i jorden
Det kan vara havet som rör sig
Det kan vara vattnet som ännu lever

Kultur och viktiga vattenledningar

Med nära 300 mil ledningar för dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten (regn- och smältvatten) i de tre kommunerna vill Vakin genom arrangemanget slå ett slag för vattnets infrastruktur i ”den underjordiska världen”.

– För Vakin är fokus på brunnslocken ett bra sätt att uppmärksamma den dolda, men livsviktiga infrastrukturen under marken. Vi vill få människor att reflektera över hur de använder vatten, vad som får spolas ner i toaletten och vart regnet tar vägen, säger Walter Jonasson, underhållschef, Vakin.

För kommunen handlar engagemanget också om att tillgängliggöra kultur på en ny plats i brytpunkten mellan dikt, verklighet och världen under våra fötter.

– Umeå är känt för sitt rika kulturliv och kreativa klimat. Brunnslockspoesin, som verkligen tar ut poesin till staden och människorna här, passar extra bra i samband med att det är tio år sedan Umeå var Europas kulturhuvudstad, säger Fredrik Lindegren, kulturdirektör, Umeå kommun.

Mer information

Ann Jäderlund

Ann Jäderlund är född 1955 och bosatt i Stockholm. Hon debuterade 1985 med diktsamlingen Vimpelstaden och har sedan dess givit ut nio diktsamlingar och två barnböcker. 2022 kom samlingsvolymen Dikter 1985–2019. Hon har även översatt dikter av Emily Dickinson. Hon är flerfaldigt prisbelönt och har bland annat fått De Nios stora pris, Aftonbladets kulturpris, Gerard Bonniers lyrikpris, Bellmanpriset och Sveriges Radios lyrikpris.

Brunnslockspoesi

Läs mer om brunnslock med poesi: vakin.se/brunnslock Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idén med brunnslockspoesi föddes 2018 då Göteborgs stads jubileumssatsning Rain Gothenburg fick möjligheten att göra något på de brunnslock som gjuts och läggs ut i staden. Brunnslockspoesi tar poesin till gatan och skapar samtidigt medvetenhet om den dolda infrastrukturen under marken. En infrastruktur som ger oss rent vatten och som transporterar bort både regnvatten och avloppsvatten för att renas och slutligen hamna i våra sjöar och hav.

Brunnslockspoesin har nu etablerat sig och sprids vidare ut i Sverige. Förutom Göteborg anslöt sig under 2021 även VA Syd – som omfattar kommunerna Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö i Skåne. Under 2022, gick Vakin med kommunerna Umeå, Vindeln och Nordmaling samt Uppsala Vatten med i Brunnslockspoesin.

Tidigare brunnslockspoeter är Lina Ekdahl (2019), Gunnar D Hansson (2020) som valde att kliva åt sidan för att lyfta fram Anna Greta Wide, Malte Persson (2021), Mariam Naraghi (2022) och Ann Jäderlund (2023).

Under Umeå littfest 15 mars 2024 kommer den sjätte brunnslockspoeten att utses.

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp, hur fungerar det?
Hur undviker jag stopp i avloppet? Vad är OK att spela ner i toaletten?
Läs mer: vakin.se/vattenochavlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det kommunala bolaget Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB) levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållens avfallsresurser i Umeå, Nordmaling och Vindelns kommuner.

Läs mer på vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades