Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Bilden visar hur trafik leds om längs Nygatan under vintern 2023-2024. Parkering på Götgatan sker via Skolgatan (orange ruta med 1).

Nygatan leds om under vintern

Under vecka 51 skyltas Nygatan upp för att strukturera trafiken längs gatan. Denna utformning kommer att gälla under vintern och till dess att entreprenaden för ombyggnad av gatan startar igen, i maj 2024.

Biltrafik kommer inte att vara tillåten på alla sträckor, se karta. Rådhusesplanaden blir enkelriktad precis som förut och infart ska ske via Vasagatan. Parkering på Götgatan sker via Skolgatan.

Snöupplag kommer att nyttjas för att styra flödena genom området och skilja cykeltrafik och biltrafik åt. Vissa små modifieringar kommer eventuellt att behöva ske vilket samordnas då skyltningen utförs.

Umeå kommun sköter snöröjning och sandning då entreprenören inte har personal på plats i Umeå under vintern.

Sidan publicerades