Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Illustrationen visar var förbifart och cirkulationsplats ska byggas.

Nybyggnation av cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen

Som en förberedelse för den kommande utbyggnaden av Tomtebo strand byggs en cirkulationsplats på Tomtebovägen/Betongvägen. Arbetet planeras att påbörjas i mitten av juni och beräknas pågå fram till oktober 2024.

– Under byggnationen kommer vi etablera en förbifart för fordonstrafik så att trafiken kan fortsätta flyta på så smidigt som möjligt genom arbetsområdet. Vägarbeten innebär alltid påverkan för trafiken men vi försöker minimera störningarna så mycket vi kan, säger Thomas Nordlander, projektstrateg/samordning, Umeå kommun.

Förberedande arbete inför Tomtebo strands utbyggnad

Cirkulationsplatsen på Tomtebovägen är en förberedande åtgärd inför den större utbyggnaden av Tomtebo strand. Inledningsvis ska den fungera som en infart till arbetsområdet för byggtrafiken och när infrastrukturen är klar blir det en av huvudinfarterna till Tomtebo strand.

Under tiden cirkulationsplatsen byggs ska en förbifart för fordonstrafik att tillfälligt asfalteras och gå förbi infarten till Stora Coop. Infarten till Coop via Betongvägen samt gång- och cykelvägen längs med Tomtebovägens östra sida kommer vara tillgänglig under hela byggtiden.

Tidplan

Planerad byggstart är mitten av juni 2024 och cirkulationsplatsen förväntas vara klar för användning i oktober 2024.

  • Kontakt

    Jan Lundmark

    projektledare, Umeå kommun/WSP

    jan.lundmark@wsp.com

    Frågor gällande byggtekniska frågor

Sidan publicerades