Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Korsningen vid Kungsgatan/Vasagatan stängs av

I samband med att Vasagatan byggs om är korsningen Kungsgatan/Vasagatan avstängd från och med måndag 29 april. Hela ytan stängs för att kunna lägga nya vatten- och avloppsledningar. Arbetet beräknas pågå till slutet av maj/början på juni.

Under tiden som nya vatten- och avloppsledningar läggs ner i marken håller vi inhängnat område så litet vi kan för att arbetet ska få så lite påverkan som möjligt för de som passerar. Fotgängare och cyklister hänvisas runt avstängningen, men välj annan väg om du har möjlighet då det är en smal passage på Stadiumsidan. Närliggande entréer är tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

Vasagatan ligger inom ett fornminnesintressant område vilket innebär att vi har arkeologoer med i projektet som övervakar grävarbetet. Det påverkar hur grävarbetet utförs och kan resultera i att det tar längre tid än normalt.

Just nu pågår flera ombyggnationer i centrala Umeå som påverkar cykelvägarna genom centrum. Tack för att du är uppmärksam på skyltningar och visar hänsyn vid dessa arbeten.

Sidan publicerades