Skissbild på Vasagatan i vy från Storgatan

Vasagatan i vy från Storgatan

Historiska fynd väntas när Vasagatan byggs om

Måndag 25 september startar ombyggnationen av Vasagatan. Gatans funktion ska uppdateras och kompletteras med fler ytor att vistas på. Arbetet sker i etapper med tanken att förvandla Vasagatan från en bakgata till en livlig stadsgata. Först ska eventuella historiska lämningar under gatan dokumenteras.

Området i och runt Vasagatan är intressant. Förväntade fornlämningar från Umeå stadslager från 1600-talet och framåt kan finnas under ytan och länsstyrelsen vill dokumentera dessa innan de grävs bort.

– Varje etapp beräknas ta cirka 5–6 veckor, men det beror lite på vad vi hittar då vi gräver, säger Maria Östlund, projektledare, Umeå kommun.

Under byggtiden samarbetar Umeå kommun med länsstyrelsen samt arkeologer från Västerbottens museum. Arkeologerna deltar vid alla grävningar längs gatan.

Ger plats för folkliv i en grönare miljö

Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som gatan och det vatten- och avloppssystem som ligger där rustas upp. Syftet är att Vasagatan ska upplevas som ett tryggt och inbjudande stråk med fler cykelparkeringar, ny belysning och mer grönska. Beläggningen byts ut med hållbar sten som gjuts in i stora betongblock. Dessa tål tung trafik och förenklar underhållet av gatan.

– Under 2023 byts de gamla ledningarna i gatan ut, sedan får grusytan ligga till sig till nästa år så vi slipper sättningar i marken. Under 2024 kommer arbetet med allt det synliga på ytan att utföras; plattläggning, planteringslådor, bänkar, träd och all annan utrustning, då kommer allt det fina på plats, säger Maria Östlund.

Stor påverkan under byggtiden

Ombyggnationen kommer att ha stor påverkan på trafiken på gatan. Aktuell information publiceras fortlöpande på www.umea.se/vasagatan. Under de första veckorna blir det särskilt stor trafikpåverkan vid korsningen vid Storgatan. Vid första etappen hålls endast en fil öppen på Storgatan och längre fram blir Vasagatan helt avstängd. Ska man hämta eller lämna någon längs gatan är vår uppmaning att hitta en annan väg.

Alla entréer är tillgängliga för fotgängare under byggtiden.

Arbetet planeras att vara klart senhösten 2024.

Sidan publicerades