Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Bilden är tagen under Umeå Live 400 år, med bland andra Cleo som uppträdde på Skeppsbrons scen. Foto: Fredrik Larsson

Med historien in i framtiden

När Umeå skulle fylla 400 år som stad ville vi fira det med berättelser om Umeå. Stan i älvslandskapet som formats av människor och händelser under 400 år. Vi ville höra mångas olika berättelser och ta historien med oss in i framtiden.

Jubileumsåret har precis avslutats med ett fint scenprogram på Rådhustorget och vi tittar tillbaka på ett helt år med massor av aktiviteter! Jubileumsdagen 22 juni blev en värdig hyllning till en 400-åring med allt från allsång och kungligt högtidstal till svängiga toner med lokala kända artister. I juli fick vi två dagar med Umeå Live 400 år som tog över centrala Umeå. Publiken strömmade till, solen var med oss, artisterna efterlängtade, stämningen magisk.

Hur gick det med berättelserna?

Precis som vi ville har många delat med sig av berättelser om Umeås historia, om det som format staden och gjort den till den plats den är. Vi har också spelat in 60 Umeåbors egna berättelser och visioner i form av en framtidshälsning om ”Mitt Umeå”. Tillsammans har de skapat en tidstypisk bild av Umeå 2022 som ska sparas för framtiden. På Rådhustorget stod Studio400 som användes flitigt, för att marknadsföra ett eget arrangemang, lyfta en berättelse eller något annat med anknytning till Umeå 400 år.

Ta vara på för framtiden

Berättelserna i text och bild, liksom fi lmerna med framtidshälsningar har publicerats löpande på vår hemsida. Där kommer de finnas kvar länge än och vi ska också se till att de kommer bevaras för framtiden med hjälp av stadsarkivet. Vi vill försäkra oss om att framtidshälsningarna kommer tillbaka till Umeåborna om både 50 och 100 år.

Tillsammans är hur vi gör det

Kärnan i Umeås firande har varit alla Umeåbor, föreningar, organisationer och andra som på en mängd olika sätt bidragit till att göra året händelserikt, intressant och minnesvärt för de många. Vi gör som så ofta i Umeå, vi gör det tillsammans.

Dags att säga tack

Från Umeå400-teamet riktar vi nu ett varmt tack till alla er som bidragit med ert stora engagemang och alla insatser ni gjort! Vi vänder blad och blickar framåt med 400 år i ryggen!

Sidan publicerades