Trygghetskamera i hemmiljö

Trygghetssensor

Du som har biståndsbeslut om tillsyn nattetid kan få tillsyn via trygghetssensor. Några av fördelarna, jämfört med traditionell tillsyn, är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Hur fungerar tillsyn via trygghetssensor?

Tjänsten är en tillsyn i cirka en minut och görs enbart vid de tillfällen som gemensamt överenskommits. Endast viss personal inom Umeå kommuns hemtjänst har behörighet att utföra tillsynen via sensor. Personalen kan se om du ligger i sängen eller inte. Skulle personalen se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker natt­personalen hem till dig.

Tillsyn via trygghetssensor

 • kan helt ersätta traditionella tillsynsbesök eller kombineras med dessa utifrån behov och önskemål
 • är kostnadsfritt för dig som har biståndsbeslut på tillsyn nattetid. Umeå kommun lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig.

Så här går det till

Personalen tar tillsammans med dig fram en genomförandeplan för tillsyn via trygghetssensor utifrån ditt bistånds­beslut. Planen anger vid vilka tidpunkter tillsynen ska genomföras och hur personalen ska agera om något oförutsett inträffar.

Därefter installerar Umeå kommuns personal trygghetssensorn med god översikt över rummet eller sovplatsen. Tillsynen sker genom att sensorn aktiveras cirka en minut under de tidpunkter som överenskommits. Om personalen inte ser dig vid tillsynen utförs ytterligare en tillsyn inom 20 minuter. Om du fortfarande inte syns agerar personalen som ni har kommit överens om, till exempel genom ett hembesök eller telefonsamtal. Tillsynen görs enbart vid de tillfällen som överenskommits i din genomförandeplan. Övrig tid är sensorn avstängd.

Säkerhet och integritet – inga bilder sparas

Personalen kan bara se precis vad de behöver för att kunna avgöra om du behöver hjälp eller om allt är okej. Trygghetssensorn kan anpassas ifall du har särskilda tillsynsbehov.

Det är alltid personalen som utför vanliga tillsynsbesök som utför tillsynen via trygghetssensorn. När personalen har tittat till dig försvinner bilderna och inga bilder sparas. Den tekniska lösningen har hög säkerhet. Kommunikationen mellan sensorn och den övriga tekniska utrustningen sker via mobilt bredband och utrustningen är skyddad med kryptering. För att komma åt bilderna krävs inloggning.

Mer information

Vill du veta mer om vilket stöd som finns kan du kontakta socialtjänstens mottagningsenhet. Vi ger dig information och vägledning om olika stödinsatser.

För mer detaljerad information om hur handläggningen går till: Riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats.

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd via webben nedan, telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta Utredning äldre. Se kontaktuppgifter nedan.

Hur fungerar tillsyn via trygghetssensor?

Tillsynen utförs av nattpatrullen. Tjänsten är en tillsyn i cirka en minut och görs enbart vid de tillfällen som gemensamt överenskommits. Personalen kan se om du ligger i sängen och allt verkar ok. Skulle vi se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker nattpatrullen hem till dig.

Kan vem som helst titta?

Nej, det är endast personal i nattpatrullen som har behörighet.

Hur vet jag att personalen i nattpatrullen tittar – har tittat?

Tillsynen sker vid de klockslag som vi tillsamman kommit överens om i biståndsbeslutet. Det innebär att trygghets­­sensorn är helt stängd och låst för användning all övrig tid. Vem, när och hur länge personalen tittat går att läsa ut av dataloggen vilken följs upp kontinuerligt.

Kan tjänsten avbrytas när som helst?

Ja, du kan avsluta tillsynen med trygghetssensorn när som helst. Du kan också välja att inte ha tillsyn via trygghets­sensor vissa nätter om du till exempel skulle få besök. På så sätt är det enkelt att prova på tjänsten för att se hur den fungerar.

Vad händer om det är fel på sensorn?

Då ersätts tillsynen via sensorn med tillsyn genom besök av nattpatrullen.

Vad kostar tillsyn via trygghetssensor?

Trygghetssensor är kostnadsfritt för dig som har biståndsbeslut om tillsyn nattetid. Umeå kommun lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig. Tjänsten kräver trådlöst internet, det står kommunen för.

Varför införs trygghetssensor?

Det finns en stor efterfrågan av tjänster som ger ökad självständighet och valfrihet. Införandet möter även behoven av integritet och ger förutsättningar för en lugn och trygg natt.

 • Kontakt

  Socialtjänstens mottagningsenhet

  Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för övergripande frågor, information och rådgivning.

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

  Kontakta socialtjänsten

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades www.umea.se/trygghetskamera