Hemleverans av mat

Du som inte kan laga mat och är i behov av specialkost eller har en försvårande funktionsnedsättning/sjukdom kan få beviljad leverans av matlådor från Måltidsservice. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Ansök om hemleverans av måltider

Sedan 7 juni 2023 gäller följande kriterier för beviljande av matdistribution:

Den som inte själv kan laga mat och har svårigheter att inta kosten som erbjuds inom dagligvaruhandeln, på grund av exempelvis specialkost, sjukdom eller funktionsnedsättning, kan få matdistribution efter en individuell prövning.

De som kan ska själva införskaffa färdiglagade måltider från dagligvaruhandeln som hemtjänsten sedan kan hjälpa till att värma.

Förändringen påverkar endast nya biståndsbeslut och påverkar inte den som redan har ett biståndsbeslut som gäller tills vidare.

Du kan ansöka muntligen vid samtal med biståndshandläggare. Du kan också ansöka skriftligt via webbformulär eller via mejl till mottagningsenheten.

Läs mer om att ansöka om stöd och omsorg

Umeå kommun har två måltidsleverantörer

Efter ansökan tar personal kontakt med dig för att planera uppstart av leveranserna. I samband med planeringssamtal får du information om vilken måltidsleverantör som tillagar och levererar måltiderna till dig.

Tegelslagarens kök (Måltidsservice) tillagar och levererar i dag endast måltider till personer över 65 år.

Medirest tillagar och levererar måltider till personer under 65 år.

Frågor

Har du frågor kan du kontakta din hemtjänstutförare.

Frågor som rör ditt beslut, kontakta biståndshandläggare

Namn och nummer till din handläggare finns på ditt beslut om matleveranser eller hemtjänst. Du kan även nå din hand­läggare genom att ringa Umeå kommuns växel 090-16 10 00.

Frågor om faktura, kontakta avgiftshandläggare

Namnet på handläggaren finns på din faktura under Vår referens.

Har du allmänna funderingar om avgifter kan du kontakta avgiftsenheten, avgiftsgruppen@umea.se.

 • Kontakt

  Tegelslagarens kök

  kok.tegelslagaren@umea.se

  Besöksadress

  Tegelbruksvägen 7

  Postadress

  907 42 Umeå


  Medirest

  Kundtelefon: 090-785 11 46 (måndag–fredag, klockan 10.00–12.00 och 14.00–15.00)

 • Kontakt

  Socialtjänsten

  Postadress

  Socialtjänsten
  Umeå kommun
  Box 3045
  903 02 Umeå

Sidan publicerades www.umea.se/dinmaltid