Boende för äldre

Det finns flera olika boendeformer för seniorer. Ett första steg kan vara att ställa sig i kö till ett seniorboende eller trygghetsboende.

Vård- och omsorgsboende

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses med hjälp av hemtjänst och hemsjukvård kan det bli aktuellt att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Behoven ska vara omfattande och varaktiga och det ska finnas ett behov av närhet till personal dygnet runt.

Ansök om äldreomsorg

Det är du som behöver stödet som gör ansökan. Anhöriga är välkomna att meddela behov av stöd, men ansökan kan enbart göras av personen själv. Du kan ansöka via webben eller via telefon genom att kontakta handläggare på enheten Utredning äldre.

Vid ansökan får du beskriva dina behov. En handläggare gör antingen ett hembesök eller intervjuar dig via telefon. Handläggaren utreder och bedömer vilken hjälp du beviljas utifrån de behov du har beskrivit. Sedan beslutar handläggaren vilket stöd du är berättigad enligt Socialtjänstlagen (SoL).

 • Kontakt

  Utredning äldre

  utreder ditt behov av stöd

  090-16 60 10

  Telefontider

  måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 09.00–10.00

Sidan publicerades