Anhörig

Stödjer hjälper eller vårdar du någon i din närhet?

Umeå kommun erbjuder olika former av stöd till dig som är anhörig utifrån din och din närståendes situation. Att stödja eller hjälpa en närstående kan på många sätt vara meningsfullt, men kan också vara svårt och kännas ensamt. Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp, men det är lätt att glömma bort sig själv när man hjälper någon annan. För att underlätta och förbättra din situation samt förebygga ohälsa kan du själv behöva stöd. Stödet vänder sig till anhöriga vars närstående är vuxna och bosatt i eget ordinärt boende i kommunen.

Begreppen anhörig och närstående

I Umeå kommun använder vi begreppet anhörig för den som hjälper någon som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte längre klarar vardagen på egen hand. Anhörig kan vara maka/make, sambo, släkt eller god vän eller någon annan som har en nära relation till den som behöver hjälp. Den som behöver hjälp benämns närstående.

Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd till anhöriga

Du kan få information, vägledning och enskilda stödsamtal utifrån den situation du befinner dig i. Anhörigkonsulenterna kan berätta om olika stödformer och även ge förslag på arrangemang och aktiviteter riktade till anhöriga. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt.

Flexibel avlösning

Du som vårdar en närstående kan få avgiftsfri avlösning 25 timmar per månad utan biståndsbeslut. Stödet finns för dig som inte kan lämna din närstående ensam mer än korta stunder och ni är sammanboende.

Läs mer om avlösning

Arvoderad anhörigvård

Hemtjänstinsatser kan även utföras av en anhörig, så kallad arvoderad anhörigvård.
Prata med anhörigkonsulent för mer information.

Läs mer om arvoderad anhörigvård

Sidan publicerades www.umea.se/anhorig