Esikoulu

Esikoulu/förskola

Lapset yhen ja viien vuen välissä saattavat kulkea esikoulussa eli petagookisessa huolossa kun huoltajat on töissä eli opiskelevat. Jos sie ole vanheempainvaphaala eli työnhakija sillon sinun lapsi saattaa vississä määrässä osalistua esikoulun toiminthaan.

Regler för vem som har rätt till förskola (säännöt kellä on oikeus esikoulhuun)

Esikoulu lapsile 1–5 vuotisile (förskola till barn 1–5 år)

Esikoulu seuraa opintosuunitelmaa ja työskentelee muun muassa kielelisen stimylansin, sosiaalisen pätevyyen, matematiikan ja miljöön kans. Sie huoltajana saatat hakea esikoulupaikkaa koska hyvänsä, mutta sinun hakemus häätyy olla sisälä viimisthään neljä kuukautta ennen toivottua alkupäivää, ennen kun met saatama taata paikan.

Se päivämäärä koska hakemus tullee sisäle on niin kuttuttu jonopäivä joka ohjaa paikanjärjestystä esikoulunasettamisessa. Tämä päivämäärä ei saata olla pitempi kun kuus kuukautta ennen toivottua alkupäivää/tarvepäivää. Paras maholisuus saa toivotun esikoulun on elokuussa koska paljon vaihtoja tapahtuu koulualun yhteyvessä.

Ansök om plats i förskola (Hae paikkaa esikoulusta)

Perheepäiväkoti, pedagookinen huolto 1–5 vuotisile lapsile (familjedaghem, pedagogisk omsorg för barn 1–5 år)

Petagookinen huolto merkittee ette toiminta suoritethaan päiväkotihoitajan koissa. Esikoulun opintosuunitelma on työn opas ja Koululaki ohjaa toimintaa

Hae petagookisen huolon paikkaa (Sök om plats i pedagogisk omsorg)

Ylheinen esikoulu 3–5 vuotisile lapsile (allmän förskola för barn 3–5 år)

Kaikila lapsila jokka täyttävät 3 vuotta yhtenä kalenterivuotena on oikeus ylheisheen erikoulupaikhaan syystermiinistä alkaen. Ylheinen esikoulu ei maksa mithään ja jällaa 15 tiimaa viikossa koulun termiiniaikana. Lapset ylheisessä esikoulussa on lomala koulun lupapäivinä.

Ansök om plats i pedagogisk omsorg (Sök om plats i pedagogisk omsorg)

Avoimet esikoulut 0–6 vuotisile (öppna förskolor för 0–6 år)

Uumajassa on monta avointa esikoulua. Sosiaalipalvelula on vastuu toiminasta. Esikoulut on auki kaikile lapsile 0-6 vuen välissä.

Sidan publicerades