Att arbeta i Umeå

Om du inte har ett arbete
ska du kontakta
Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen
hjälper dem som
inte har ett arbete.

De kan hjälpa dig att kontakta
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen.
De kan hjälpa till med en praktikplats
på en arbetsplats.
De kan hjälpa till med studier
så att du lättare ska få ett arbete.

Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
har hand om kommunens sommarjobb för unga
och praktikplatser för studenter.

De ger särskilt stöd till dem som inte har så mycket utbildning
och till invandrare och funktionshindrade.

Sidan publicerades