Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Dags för unga att söka sommarjobb

Alla ungdomar som är födda 2007 och folkbokförda i Umeå kommun kan söka sommarjobb 2024. Ansökningsperioden pågår 11 mars till 1 april. Ansök via kommunens webbplats.

Det kommunala sommarjobbet är för många en första kontakt med arbetslivet och en bra erfarenhet att ta med sig senare i livet. Ett kommunalt sommarjobb innebär att man arbetar sex timmar om dagen under en tre veckors period. Ungdomarna kan välja mellan tre olika perioder. 

Förra året hade cirka 700 ungdomar kommunalt sommarjobb inom en rad olika områden. Aktuella valalternativ finns i ansökningsformuläret. Lönen är 62 kr/timme inklusive semesterersättning. De som väljer att jobba inom äldreomsorgen, daglig verksamhet och omsorgen inom socialtjänstens olika boenden tjänar 72 kr/timme inklusive semesterersättning.

Ferieskolan är en bra chans att komplettera sina betyg. Det är inget ungdomarna kan söka till, men det ger de som behöver det en extra möjlighet. Erbjudande om deltagande i Ferieskola som alternativ till kommunalt sommarjobb är ett nära samarbete mellan gymnasieskolorna och arbetsmarknads- och integrationsavdelningen. 

Sidan publicerades