Reach stacker i Umeå hamn som hanterar containers

Det gods som passerar via Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Kombiterminalens upptagningsområde sträcker sig från Örnsköldsvik i söder till Skellefteå i norr och gränsen mot Norge i väster. Hamnen täcker ett ännu större område då man även når österut och in i Österbotten.

UMEÅ - ETT LOGISTISKT NAV med strategiskt läge i norra EUROPA

Umeå befinner sig i en expansiv fas med stora satsningar inom bland annat infrastruktur och logistikanläggningarna. Just nu pågår en utveckling av Umeås hamn för 1,4 miljarder samtidigt som man fortsätter att utveckla järnvägsinfrastrukturen för att säkerställa smidiga logistiklösningar för hela regionen via intermodala transporter.

Umeå har ett väl utbyggt infrastrukturnät som skapar förutsättningar för en effektiv och konkurrenskraftig logistik för samtliga transportslag och som passar de olika behov som näringslivet i regionen kräver, både avseende person- och godstransporter.

Kommunen har under många år medvetet utvecklat järnvägen för att skapa effektivitet och redundans i järnvägsanläggningarna med intermodala transporter i fokus. Intermodala transporter är en nyckel till kostnadseffektiva och miljövänliga transporter vilket är ett måste för regionens näringsliv som ofta transporterar sitt gods långa sträckor.

Inom de kommande fem åren satsas det över 1,4 miljarder i Umeå hamns utveckling, ombyggnad och förbättring. Detta för att vi ska stå förberedda för morgondagens behov där vi bland annat ser en stadigt stigande tillväxt inom godstransporter, framförallt containerhantering. Kommunens satsningar på sjöfart och järnväg ligger helt i linje med den nationella godstransportstrategin där dessa två transportslag utpekas som de viktigaste utvecklingsområdena för att klara de transportpolitiska och näringspolitiska målen som rör gods och logistik.

VÅRA ANLÄGGNINGAR

Umeå hamn

SJÖFART

Umeå hamn knyter samman järnväg, landsväg och sjö i alla väderstreck. I hamnen hanteras alla godsslag; containers, bulk och speciallaster samt persontrafik via passagerarfärjan mellan Umeå och Vasa.​

Mer information om Umeå hamn besök kvarkenports.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kombiterminal NLC

JÄRNVÄG

Umeå kombiterminal NLC är Umeås primära kombiterminal. Anläggningen har 9 produktionsspår och 100 000 kvadratmeter yta.​

Mer info om NLC terminal besök inab.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hillskär terminal är Umeås senaste kombiterminal och möjliggör sömlösa transportslagsbyten i hamnen. Innefattar två produktionsspår och cirka 20 000 kvadratmeter yta.​

Mer information om Hillskär terminal besök kvarkenports.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dåva terminal kommer att stå klar 2022 och trafikeras tidigast 2024 när Norrbotniabanan nått Dåva. Kommer hantera biobränslen för värmeverket och gods till och från Dåva Företagspark för företag i återvinnings- och energibranschen. ​

Mer info om Dåva terminal besök davaterminal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygplan som taxas in på flygplatsen

FLYG

Umeå flygplats ligger centralt placerad i anslutning till både E12 och E4:an samt nära både hamnen och kombiterminalerna.

Mer information om Umeå flygplats besök swedavia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För mer information om Umeås logistikanläggningar och affärsförfrågningar vänligen kontakta:

Mattias Lindholm
Affärsutvecklare, INAB
073-974 59 68
mattias.lindholm@umea.se

För mer information om etableringar vänligen kontakta:

Fredrik Strinnholm
Etableringschef
070-511 09 92
fredrik.strinnholm@umea.se

Sidan publicerades