Vem har rätt till förskola?

Barn som är bosatt och folkbokförd i Umeå kommun kan börja i förskolan från 1 års ålder och till de börjar i förskoleklass. Ditt barn har rätt till förskola om vårdnadshavarna:

  • arbetar eller studerar
  • söker arbete och är inskriven på Arbetsförmedlingen
  • är föräldraledig
  • oavsett sysselsättning har ett barn som är 3–5 år
  • har barn i behov av särskilt stöd i form av förskola.

Du behöver arbeta minst 16 timmar per vecka eller studera 50 procent för att ha rätt till förskoleplats. Vid sjukskrivning, pension eller graviditetspenning är det du som vårdnadshavare som avgör om det finns behov av förskola.

Söker du arbete behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och barnet får vara i förskola utifrån ditt behov av att aktivt söka arbete.

Barnet erbjuds att vara i förskolan 15 timmar per vecka när du är föräldraledig med syskon. En månad efter att ett nytt syskon fötts behåller det äldre barnet sin vanliga placering i förskolan, först därefter ändras placeringen till 15 timmar per vecka. Vid flerbarnsfödsel behåller syskon sin vanliga placering i två månader.

För dig som redan har en plats på förskolan och har behov av utökad tid under föräldraledighet

Alla barn som fyller tre år har rätt till plats i allmän förskola från höstterminen. Placeringen är avgiftsfri och barnet erbjuds placering 15 timmar i veckan på förskola och under skolans terminstid. Barn som går i förskolan har rätt att nyttja sin plats oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning då din förskola har tid avsatt för allmän förskola.

Barn i allmän förskola är lediga under skolans lovdagar, se skolans läsårstider.

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten Öppnas i nytt fönster. om ni önskar Allmän förskola 15 timmar per vecka.

Ett barn som behöver får särskilt stöd i sin utveckling, och där det är lämpligast att det stödet ges i förskolan, har rätt till förskola oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning.

Läs mer om särskilt stöd.

Sidan publicerades