Preventivt sök med narkotikahundar i fritidslokaler

Med syfte att förebygga förekomst och användning av narkotika på kommunala fritidsanläggningar där många barn och ungdomar vistas har fritidsförvaltningen tecknat en överenskommelse med polisen om hundsök. Överenskommelsen innebär att fritidsgårdar, ungdomens hus och bad- och idrottsanläggningar regelbundet söks igenom av polisens narkotikahundar.

– Det här är platser där många barn och unga befinner sig, det ska vara trygga miljöer för dem och för våra medarbetare. För oss är det inte bara viktigt att upptäcka eventuell narkotika utan vi vill också att den här överens­kommelsen leder till ett förändrat beteende, vet man att polishund söker av platsen regelbundet minskar risken för att narkotika överhuvudtaget tas med in i lokalerna, säger Åsa Säfsten Boman, verksamhetschef Unga och tillförordnad verksamhetschef Bad, fritidsförvaltningen, Umeå kommun.

Fritidsförvaltningens verksamheter är drogfria, det innebär att alkohol, droger och tobak inte får förekomma i lokalerna. Överenskommelsen med polisen innebär att de genomför hundsök i brottsförebyggande syfte.

Även utbildningsförvaltningens grundskolor har sedan några år tillbaka en överenskommelse med polisen om hundsök efter skoltid i brottsförebyggande syfte. Det är en del av skolans hälsofrämjande arbete och förbud mot tobak, alkohol och andra droger under skoltid och i skolans lokaler.

– Det här görs i ett förebyggande syfte för att bidra till att skapa bra miljöer för våra barn och unga. Sedan tidigare genomför vi hundsök på skolor, nu tar vi nästa steg och samverkar för att även de lokaler som ungdomarna samlas i på fritiden ska vara drogfria, säger Michael Rystedt, lokalpolisområdeschef i Umeå.

Överenskommelsen innebär att:

  • Fritidsförvaltningen arbetar aktivt för en trygg och drogfri verksamhetsmiljö utifrån den drogpolicy som finns i Umeå kommun.
  • Fritidsförvaltningen ansvarar för att policyn är kommunicerad till verksamheternas målgrupp och vårdnadshavare vid behov.
  • Av policyn framgår att polis och polishundar med narkotikautbildning kommer att besöka verksamheten i syfte att arbeta förebyggande mot droger.
  • Hundsöken med polisens narkotikahundar sker på verksamhetsledningens initiativ och biträds av personal som har tillgång till de utrymmen som är aktuella för hundsöket. Hundsöket genomförs på lämplig tidpunkt i dialog mellan polis och verksamheten.
Sidan publicerades