En kvinna och en man med arbetshjälmar mäter effekt av solceller på ett tak.

Mindre energi och smartare resor viktigt för att uppnå klimatneutralitet

Umeå siktar på att bli en klimatneutral stad senast 2030, och hela kommunen till 2040. Enligt en rapport från Material Economics krävs omfattande förändringar inom resande och energianvändning i byggnader för att uppnå dessa mål.

– Vi behöver resa smartare och använda ren energi för våra bilar och bussar. Vi behöver också se till att våra hus och byggnader inte slösar energi. Om vi gör dessa förändringar kan vi minska utsläppen av farliga  växthusgaser som påverkar klimatet med nästan tre fjärdedelar, säger Erik Eklund, utvecklingsstrateg.

En bättre plats att leva på

Det kommer att kosta pengar att göra dessa förändringar, men Umeå kan också tjäna över 23 miljarder kronor fram till år 2050 genom att göra dessa förändringar visar rapporten. Det kommer att göra Umeå till en bättre plats att leva på; med renare luft, nya jobb kommer att skapas och spara pengar i längden.

– Alla i Umeå måste hjälpas åt för att nå våra miljömål om kraftigt minskade växthusgasutsläpp. Det inkluderar både människor som bor här, företag och organisationer. Genom att arbeta tillsammans kan vi göra Umeå till en förebild för andra städer inom EU, säger Erik Eklund.

Sidan publicerades